Automatizări Industriale şi Rezidenţiale

Începând din anul 2008 B.M.S. Automation oferă soluții profesioniste, fiabile precum și suport în utilizarea și menținerea acestora. Dintre domeniile în care compania și-a derulat activitatea de implementare a sistemelor de automatizare putem aminti: depozite și hale industriale, supermarketuri, petrochimie.

Servicii profesioniste

Servicile de automatizare realizate de compania noastră reprezintă soluții complete oferite clienților noștri, pornind de la proiectarea sistemului, continuând cu furnizarea echipamentelor și încheindu-se cu programarea și punerea în funcțiune a instalației, precum și pregătirea adecvată a personalului care va folosi și exploata instalația.

Electrice şi Automatizari

Automatizările reprezintă optimizarea productivității bunurilor și/sau serviciilor prin utilizarea mașinilor, sistemelor de control a tehnologiilor informatice. Sistemele de automatizare corect realizate trebuie să sporească productivitatea și calitatea, păstrând sau reducând numărul personalului implicat în proces.

Retele (Voce, Date)

O rețea reprezintă o colecție de calculatoare sau alte echipamente hardware interconectate prin canale de comunicație cu scopul partajarii resurselor și a informațiilor.

Sisteme SCADA/HMI

Puritatea apei reprezintă obiectivul principal al organizațiilor care au în vedere procesul de epurare a apei. Sistemele SCADĂ prin monitorizarea centralizată, controlul și sistemul de raportare asigură caracterul transparent și de eficientă al procesului de epurare.

Sisteme de "Control Access"

Sistemele de monitorizare automată asigură supravegherea diverselor obiective în timp real. Utilitatea acestui tip de sistem este deosebit de mare și se regăsește într-o varietate de domenii.